certyfikat_isoJakość w placówkach medycznych to zarówno jakość świadczeń, jak i jakość obsługi pacjenta. Nowoczesne rozwiązania organizacji pracy i zarządzania szpitalem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania przez jakość, mają na celu zapewnienie funkcjonowania CMS zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.

Poprzez kompatybilne wykorzystanie zasobów, wymagań i wiedzy medycznej, dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów. Jakość usług CMS potwierdzona jest certyfikatem ISO 9001:2008.

Certyfikat przyznała nam firma certyfikująca TUV Rheinland Polska Spółka z o.o. Obejmuje on kompleksową diagnostykę, rehabilitację i specjalistyczne leczenie szpitale w trybie „leczenia jednego dnia” w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej i chirurgii dziecięcej, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną – szczególnie w medycynie sportowej.

Efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania realizowane jest poprzez:

  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu,
  • optymalizację kosztów usługi (czyli leczenie skuteczne i ekonomiczne),
  • monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta,
  • poprawę efektywności procesów,
  • wyznaczanie i realizowanie celów dotyczących jakości świadczonych usług.

Zapewnienie usług na najwyższym poziomie jest priorytetową wartością Centrum Medycyny Sportowej.