+48 32 341 71 20 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.  

CMS współpracuje z organizacją niepełnosprawnych intelektualnie sportowców Olimpiady Specjalne Polska. Otrzymaliśmy rekomendację Biura Narodowego Olimpiad Specjalnych, jako ośrodek wiodący leczenia sportowców Olimpiad Specjalnych.  

Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Sport wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywania swych talentów i umiejętności, daje szansę na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego włączenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.
Więcej informacji na stronie: www.olimpiadyspecjalne.pl