+48 32 341 71 20 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Functional Movement Screen (FMS) to prosta, szybka i obiektywna metoda przesiewowa, której wyniki są policzalne i porównywalne. Dostarcza ona podstawowych informacji koniecznych do pracy ze sportowcami i ludźmi aktywnymi.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA FMS (Functional Movement Screen):

– umożliwia kompleksową analizę jakości podstawowych wzorców ruchowych,
– pomaga ocenić i zredukować potencjalne ryzyko kontuzji,
– identyfikuje istnienie ograniczeń i asymetrii,
– umożliwia ocenę mobilności w stawach, elastyczności mięśni, stabilizacji, koordynacji oraz zdolności zachowania równowagi,
– pozwala ocenić postępy w zdolnościach ruchowych,
– daje podstawę do planowania rehabilitacji dostosowanej do etapu leczenia oraz ściśle ukierunkowanej na dysfunkcje.

Functional Movement Screen złożony jest z 7 podstawowych testów:
1 – głęboki przysiad (deep squat),
2 – przeniesienie kończyny dolnej nad płotkiem (hurdle step),
3 – przysiad w wykroku (in-line lunge),
4 – ruchomość obręczy barkowej (shoulder mobility),
5 – aktywne uniesienie wyprostowanej kończyny dolnej (active straight leg raise),
6 – ugięcie ramion w podporze (trunk stability push up),
7 – stabilność rotacyjna tułowia (rotational stability)

Każdy test oceniany jest w czterostopniowej skali od 0-3, gdzie:
0 – oznacza ból w trakcie wykonywania testu;
1 – oznacza niezdolność wykonania testu;
2 – oznacza wykonanie wzorca z występującymi wzorcami kompensacji;
3 – oznacza prawidłowo wykonany wzorzec bez kompensacji.

Maksymalnie osoba badana może uzyskać 21 punktów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:
+ 48 530 336 339
+ 48 32 274 32 11