+48 32 341 71 20 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

W związku ze stanem epidemii wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy CMS Zabrze:

REJESTRACJA TELEFONICZNA CODZIENNIE OD 10.00 DO 18.00

PRZYJĘCIA PACJENTÓW CODZIENNIE OD 14.00 DO 18.00

W trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów i personelu, mając na uwadze rekomendacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku
z epidemią koronwirusem Covid-19 p
rosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności.

 Zalecenia i  informacje:

 • Rejestracja pacjentów oraz udzielanie informacji odbywa się tylko drogą zdalną – telefoniczną lub mailową
 • Jeśli jesteś chory, lub ktokolwiek z Twojej najbliższego otoczenia ma oznaki choroby prosimy nie przychodzić na wizyty lekarskie i badania
 • Pacjenci z objawami przeziębienia (gorączka, katar, kaszel, ból mięśni, osłabienie) nie będą przyjmowani. Zgodnie z wytycznymi będą kierowani do Lekarza Rodzinnego, a w przypadku kontaktu do Szpitala Zakaźnego.
 • Pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z zagranicy lub/i mieli bliski kontakt z osobą zakażoną lub podejrzaną o infekcję wirusową koronawirusem (Covid-19) w ostatnich 14 dniach  proszeni są o poinformowanie o tym fakcie personel medyczny 
 • Zalecamy przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz zaleceń epidemiologicznych dotyczących dezynfekcji
 • Zalecamy ograniczenie do minimum obecność osób towarzyszących
  (z osobą towarzyszącą mogą przyjść tylko: osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione lub niepełnosprawne mające problem samodzielnym poruszaniem się)
 • Prosimy aby pacjenci przestrzegali godzin umówionych u lekarzy
 • Zalecamy wszystkich pacjentom  uiszczanie opłat kartami płatniczymi.
 • Przed wejściem do CMS każdy z Pacjentów jest zobowiązany poddać się procedurze epidemiologicznej – zmierzenie temperatury, dezynfekcji rąk oraz wypełnienie
  i wypełniania ankiety epidemiologicznej przyjęcia – Covid-19
 • W przypadku podwyższonej temperatury (powyżej 38 st. C) Pacjent nie będzie mógł udać się na konsultację
 • W przypadku odmówienia zmierzenia temperatury ciała zastrzegamy sobie prawo do niewykonania konsultacji.
 • W poczekalni należy zachować od siebie odległość 2 metrów i stosować się bezwzględnie do zaleceń personelu medycznego

Ostrzegamy, że nieprzestrzeganie w/w zaleceń stanowi świadome zagrożenie epidemiologiczne dla każdego pacjenta i personelu medycznego

 

W związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną o dalszych zmianach będziemy sukcesywnie informować.

Dziękujemy wszystkim naszym Pacjentom za zrozumienie i prosimy o współpracę.

Zespół CMS Zabrze