+48 32 274 32 11 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:
1). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycyny Sportowej- CMS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807 przy ulicy Zwrotniczej 11G,
2). kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Medycyny Sportowej- CMS Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e- mail kamila@cms-zabrze.com,
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
4). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: NFZ, TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Falck Medycyna Sp. z o.o., OCM Sp. z o.o., Centrum Logistyki Medycznej Medinet S.A., Polmed S.A., PZU Zdrowie S.A., PZU na Życie S.A., TourMedica.pl Sp. z o.o., TU Zdrowie S.A., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty związane z badaniami klinicznymi, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., Diagnostyka Sp. z o.o., Histamed Sp. partnerska lekarzy D.Lange, Z.Mielcarzewicz, A.Smok-Ragankiewicz, Centrum Medyczne Medan Śliwa-Rak Sp. j., NZOZ Przychodnia Lekarska ”Nasze Zdrowie” Sp. z o.o., NZOZ Uromedicus Tadeusz Dzióba Elżbieta Wyrwas Sp. j., Pulmed Sp. z o.o., Resonica Połetek i Wspólnicy Sp. j., SpinRay Sp. z o.o., Spółka Lekarska Agata Paszek-Bluszcz, Wojciech Bluszcz Spółka partnerska, Voxel S.A, MAXBIT Sebastian Mehlich, Asseco Poland S.A., Medical Finance Group S.A.,
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 20 lat; przez okres 30 lat w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia; przez okres 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną; przez okres 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarskich; przez okres 22 lat w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia,
6). posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7). ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
8). podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa- Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jednakże odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową leczenia.