+48 32 341 71 20 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:

1). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807 przy ulicy Zwrotniczej 11G,
2). kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e- mail kamila@cms-zabrze.com,
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
4). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: NFZ, TU Allianz Życie Polska S.A., TUiR Allianz Polska S.A., Falck Medycyna Sp. z o.o., OCM Sp. z o.o., Centrum Logistyki Medycznej Medinet S.A., Polmed S.A., PZU Zdrowie S.A., PZU na Życie S.A., TourMedica.pl Sp. z o.o., TU Zdrowie S.A., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty związane z badaniami klinicznymi, Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., Diagnostyka Sp. z o.o., Histamed Sp. partnerska lekarzy D.Lange, Z.Mielcarzewicz, A.Smok -Ragankiewicz, Centrum Medyczne Medan Śliwa-Rak Sp. j., NZOZ Przychodnia Lekarska ”Nasze Zdrowie” Sp. z o.o., NZOZ Uromedicus Tadeusz Dzióba Elżbieta Wyrwas Sp. j., Pulmed Sp. z o.o., Resonica Połetek i Wspólnicy Sp. j., SpinRay Sp. z o.o., Spółka Lekarska Agata Paszek-Bluszcz, Wojciech Bluszcz Spółka partnerska, Voxel S.A, MAXBIT Sebastian Mehlich, Asseco Poland S.A., Medical Finance Group S.A., Spółka Doradców Podatkowych SEBASTJAN Sp. j., Igor Kalaman „Lokman”, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA,
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 20 lat; przez okres 30 lat w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia; przez okres 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną; przez okres 5 lat w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarskich; przez okres 22 lat w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia,
6). posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7). ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
8). podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa – Ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jednakże odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową leczenia.