+48 32 341 71 20 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Oferty pracy

Kariera – formularz aplikacyjny

Jeżeli są Państwo zainteresowani dołączeniem do naszego Zespołu zapraszamy do przedstawienia nam swojej kandydatury poprzez wypełnienie poniższej ankiety i dołączenie CV. Każda wysłana aplikacja do nas jest przechowywana na wypadek nowych rekrutacji.


  CV (plik pdf):
  Zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:
  1). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807 przy ulicy Zwrotniczej 11G,
  2). kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e- mail kamila@cms-zabrze.com,
  3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późn. zmianami,
  4). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres rekrutacji lub przez okres 2 lat od momentu zakończenia rekrutacji,
  5). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Spółka Doradców Podatkowych SEBASTJAN Sp. j., Igor Kalaman „Lokman”,
  6). posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7). ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
  8). podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa – Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późn. zmianami, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

  Sport olimpijski