+48 32 274 32 11 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Centrum Medycyny Sportowej CMS Sp. z o.o.
ul. Zwrotnicza 11G
41-807 Zabrze (Mikulczyce)

i

NIP: 648-26-62-351
REGON: 240887253
KRS: 0000300651
Kapitał zakładowy: 850 000,00 zł

tel.: +48 32 274 32 11
www.cms-zabrze.com

}

Centrum Medycyny Sportowej
Poniedziałek – Piątek: 10:00 – 18:00

Laboratorium
Środa / Piątek: 08:00 – 11:00

p

Szanowni Państwo,
Poza wyznaczonymi godzinami pracy rejestracji, istnieje możliwość zapisów. Prosimy o wysłanie zapytania, a nasz personel skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów wizyty.

Inspektor Ochrony Danych
Kamila Wantuch-Kaput
kamila@cms-zabrze.com

W jakiej sprawie szukasz kontaktu?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:
1). administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu 41-807 przy ulicy Zwrotniczej 11G,
2). kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem e- mail kamila@cms-zabrze.com,
3). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
4). odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Igor Kalaman „Lokman”,
5). Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: przez okres 2 lat,
6). posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7). ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.,
8). podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.