+48 32 341 71 20 | Zabrze, ul. Zwrotnicza 11G

Centrum Medycyny Sportowej – CMS Sp. z o.o. realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Projekt 1
„Wdrożenie innowacyjnej metody operacji rzepki stawu kolanowego w Centrum Medycyny Sp. z o.o. w Zabrzu”
Całkowita wartość projektu: 1 432.450,00 zł
Wartość dofinansowania: 750.000,00 zł

Projekt 2
„Sonoartroskopia – wdrożenie innowacyjnej metody operacji hybrydowych, tj. połączenia procedury sono chirurgicznej z procedurą artroskopową”
Całkowita wartość projektu: 486.881,00 zł
Wartość dofinansowania: 260.820,00 zł

Projekt 3
„Uruchomienie nowoczesnej pracowni badań endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego ze specjalnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie”
Całkowita wartość projektu: 360.110,00 zł
Wartość dofinansowania: 199.800,00 zł


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl